Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Điều kiện và trách nhiệm bảo hành của Petit Town

- Sản phẩm còn đầy đủ linh kiện kèm theo và Phiếu Bảo Hành

- Các sản phẩm do Mothercare cung cấp sẽ được bảo hành theo chế độ bảo hành của Petit Town hoặc nhà phân phối chính thức tương ứng.

- Thời gian sản phẩm bảo hành được tính từ ngày nhân viên Petit Town tiếp nhận sản phẩm sẽ phụ thuộc vào tình trạng của từng sản phẩm và chính sách bảo hành của mỗi nhà cung cấp.

- Các thông tin về Trung tâm bảo hành được ghi trên phiếu bảo hành kèm theo của sản phẩm bao gồm: Tên công ty, địa chỉ bảo hành, số điện thoại. Điều kiện bảo hành được ghi rõ trong phiếu bảo hành của nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu.

Trường hợp sản phẩm mua tại Petit Town không được bảo hành

- Sản phẩm hết thời gian bảo hành.

- Mất Phiếu bảo hành

- Tem bảo hành bị rách, không còn tem bảo hành, tem bảo hành dán đè, hoặc tem bảo hành bị sửa đổi (kể cả tem bảo hành gốc)

- Sản phẩm bị can thiệp như tháo linh kiện, sửa chữa mà không phải từ nhà bảo hành sản phẩm

- Sản phẩm được sử dụng không tuân theo hướng dẫn của nhà cung cấp

- Các bộ phận như vải, nhựa, đệm, bánh xe bị mòn sau quá trình sử dụng

- Các trường hợp hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng hoặc sau tai nạn (đối với Ghế Ngồi Ô Tô)